Pracownicy

profesor uczelni, kierownik zakładu

Buśko Krzysztof

dr hab.

Jednostka organizacyjna:

Instytut Kultury Fizycznej

Adres:

85-091 Bydgoszcz, ul Sportowa 2

ikf@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

dr hab. Buśko Krzysztof