Pracownicy

Garczewski Krzysztof

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Historyczny

Adres:

85-667 Bydgoszcz, Księcia Józefa Poniatowskiego 12

52 325 92 00
WH@ukw.edu.pl

Informacje:

Prowadzone badania oraz zainteresowania naukowe dotyczą narracji historycznych we współczesnym świecie, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw niemiecko- oraz niderlandzkojęzycznych, stosunków polsko-niemieckich, integracji europejskiej i wybranej problematyki związanej z państwami skandynawskimi.