dr Okoński KrzysztofDodatkowa działalność

Projekty i wydarzenia (organizacja i współudział)

 1. Rekonstrukcja historyczna na terenie obecnego Exploseum – 2007
 2. Tydzień Kina Niemieckiego (przedmowy do filmów i moderacja dyskusji) – 2009, 2010, 2011
 3. Projekcja filmu „Kennzeichen Kohl” i spotkanie z reżyserem Jeanem Boue - 2010
 4. Recital niemieckiego pieśniarza i pisarza Stephana Krawczyka – 2010
 5. Spotkanie z pisarzem Arturem Beckerem – 2010
 6. Wykonanie pierwszej strony www Katedry Filologii Germańskiej: 2003-2004r. 
 7. Strona Katedra Germanistyki UKW – Multimedia o implementacji nowych mediów w ramach studiów germanistycznych na UKW
 8. Kanał video Katedry Germanistyki w serwisie YouTube 
 9. Aktualizacja treści w profilu Katedry Germanistyki w serwisie Facebook
 10. Profil Katedry Germanistyki UKW w serwisie academia.edu - https://ukw.academia.edu/KatedraGermanistyki
 11. Organizacja stoiska Katedry i prezentacje jednostki w ramach Drzwi Otwartych UKW w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2012r.
 12. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 2006
 13. Opiekun Koła Naukowego Studentów Germanistyki: (2003 - 2013)
 14. Opiekun i redaktor gazetki studenckiej VollTreffer: (2004 -2013)
 15. Współorganizator studenckich wyjazdów integracyjnych w 2004, 2005 i 2008 r.
 16. Współorganizator spotkania nt. orientacji zawodowej studentów germanistyki: 2010 r
 17. Współorganizator spotkania nt. orientacji zawodowej z przedstawicielami firmy Atos (16.12.2013).
 18. "Mur berliński: multimedialne wymiary pamięci". Opieka merytoryczna nad projektem tłumaczeniowym studentów 2. roku FG i 1. MU oraz wykonanie strony www projektu: http://www.mur-berlinski-2014.ukw.edu.pl/, 09.11.2014
 19. Koordynator działań Katedry Germanistyki UKW w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki (edycja 2015)