dr Okoński KrzysztofUdział w konferencjach naukowych

WYKŁADY GOŚCINNE:

1. "Geschichte, Land und Leute der Stadt Bydgoszcz und seiner Umgebung", VHS Berlin, 04. 2004

2. "Stasi-Akten oder Samisdat? Wege und Irrwege der Lesekultur in Polen und (Ost)Deutschland nach der Wende". Die Forschungs- und Dokumentationsstelle der Universität Rostock und die BStU-Außenstelle Rostock, 15. Juni 2016

3. "Kultur und Opposition in Polen vor 1989". Die Forschungs- und Dokumentationsstelle der Universität Rostock und die BStU-Außenstelle Rostock, 16. Juni 2016

 

WYSTĄPIENIA POPULARNONAUKOWE:

1. Dni Nauki UKW 2006 (ścieżka humanistyczna), 27.04.2006. Referat: E-teaching, e-learning, e-books: nowe technologie w nauczaniu języków obcych

2. Różne oblicza współczesności, II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy/Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy, 7.04.2010. Referat: Kultura w Sieci 2.0 a neonazizm

3. Tydzień Kina Niemieckiego Bydgoszcz, WSG/APK - Przedmowa do filmu "Wracając do Marka" pt. Marek Hłasko i Niemcy, 12.05.2011

4. Bydgoski Festiwal Nauki 2012: referat z pokazem pt. "Historia i współczesność Niemiec w grach PC"

5. Bydgoski Festiwal Nauki, UKW, 23.05.2013, referat – „Niemcy: kraj dziwnych samochodów”

6. Bydgoski Festiwal Nauki, 22.05.2015. Wykład z pokazem: „Selfie z historią w tle. Jak poznawać nowsze dzieje Niemiec    korzystając ze smartfona?”

 

KONFERENCJE:

1.   "Europa Multilingua", konferencja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Referat: Digitalizacja literatury - ciekawostka techniczna, substytut książki czy nowa perspektywa w nauczaniu języka i kultury?, Bydgoszcz, 7-8.05.2004  

2.   KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM - NOWE WYZWANIA DLA DYDAKTYKI JĘZYKÓW OBCYCH, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Lublin, 12-14 września 2005r. Referat: Rola prezentacji elektronicznych w kształtowaniu kompetencji medialnej studentów neofilologii

3.    Polskie Towarzystwo Badania Gier/Polskie Towarzystwo Neofilologiczne: Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał, Poznań 19 - 20 listopada 2005. Referat: Neonazizm w Niemczech a treść, przesłanie dydaktyczne i dystrybucja gier komputerowych

4.   Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, konferencja Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW 25 - 26 listopada 2005 r. UW Warszawa. Referat: Przeinaczony obraz świata. Przekład i tłumacz w warunkach propagandy i cenzury

5.   Teatr przyjaźni. Polsko-wschodnioniemiecka histoire croisée 1945/1949-1990 , Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 13-14 stycznia 2006. Referat: O wzajemnym postrzeganiu i roli muzyki rockowej i pop w oficjalnych i nieoficjalnych stosunkach kulturalnych PRL - NRD

6.   Język trzeciego tysiąclecia, Towarzystwo Tertium, Kraków, 9-12 marca 2006. Referat: Niezależny obieg wydawniczy jako forma nieoficjalnej komunikacji międzykulturowej: doświadczenia II poł. XX w. wobec rzeczywistości XXI w.

7.   Sympozjum Polacy i Niemcy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 20.04.2006. Referat: Literacka podróż z Brombergu do Bydgoszczy. Na marginesie wspomnień Tadeusza Nowakowskiego, Alfreda Cohna i Heinricha Bölla.

8.  Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 11 - 13. IX. 2006, Kraków. Referat: Ewolucja tradycyjnych mediów a możliwości kształtowania kompetencji językowej i krajoznawczej

9.  NARODY SĄSIADUJĄCE W EUROPIE. WZAJEMNE POSTRZEGANIE A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W PRZESZŁOŚCI I TERAŻNIEJSZOŚCI. Międzynarodowa konferencja naukowa WSG Bydgoszcz 6.-7.10.2006. Referat: Między Rosją a Niemcami: dylematy sąsiedztwa w polskiej publicystyce emigracyjnej i niezależnej

10.  Recepcja literatur obcych na łamach XX-wiecznych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. Szczecin, 17-19 października 2006 (US + UMK), Referat: Literatura bez prawa stałego pobytu: "Kultura" paryska o twórczości pisarskiej i aktywności politycznej Güntera Grassa

11.  Warsaw East European Conference. 4th Annual Session,15-18.07, 2007. Referat: "One sees (...), that revolution is the destiny of those people". Relations of Heinrich Böll with the independent literary scene in communist Poland and in exile.

12.  Bałtyckie Spotkania Filologiczne, Osieki, 29.maja - 1.czerwca 2008, Politechnika Koszalińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej. Referat: Es war nicht alles schlecht in der DDR. Die Pariser Exilzeitschrift "Kultura" zur Eigenart der Literatur im "Arbeiter- und Bauernstaat"

13.  Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze, UKW Bydgoszcz 20.-22.10.2008. Referat: Niezależna literatura okresu PRL i NRD: między mitem a iluzją

14.  Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, IPN Lublin, 13.-15.11.2008. Referat: Represyjność epoki Honeckera a emigracja literacka z NRD do RFN. Reakcje i inicjatywy wydawnicze w polskim "drugim obiegu"

15.  Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku UMK, Toruń, 18.-19.11.2008 r. Referat: "Zła" literatura z "lepszych" Niemiec. Funkcje "drugiego obiegu" w PRL w kontekście upowszechniania literatury z NRD

16.  Bydgoszcz: miasto wielu kultur i narodowości, UKW Bydgoszcz, 20.-21.11.2008. Referat: Oczami szeregowca Wehrmachtu i późniejszego noblisty. Bydgoszcz w listach wojennych Heinricha Bölla

17.  Zum Motiv der Berliner Mauer in der Literatur und Literaturpublizistik der polnischen Emigration und des "zweiten Umlaufs" in der VR Polen (konferencja "Mur berliński: polskie konteksty", Bydgoszcz 20.11.2009)

18.  "Nur eine Fußnote der Geschichte - bleibt?" - Gegenlesarten, Małkocin, 2010. Referat: "Radikale Wende oder Ende"? Literatur der Emigranten und Dissidenten aus der DDR und VR Polen nach 1989

19.  "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych", Toruń 2010. Referat: "Odpowiedzialni za Polskę?". Pisarze RFN wobec ograniczeń wolności słowa w PRL

20.  II Sympozjum Morianistyczne "Etyka i dialog. Od św. Tomasza Morusa do Jana Pawła II" Częstochowa, 18-19 maja 2011 r. Referat: Nowi dysydenci literatury niemieckiej. Pisarze pochodzenia tureckiego a wyzwania dialogu Zachodu ze Wschodem

21.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Książka i prasa w kulturze", UKW Bydgoszcz 13-14 października 2011. Referat: "Pisarze, czyli przestępcy. Literatura i jej twórcy a mechanizmy represji w czasach NRD"

22. „Dałeś mi panie zbroję... Piosenka prawdziwa  w życiu kulturalnym i społecznym PRL”, Zakład Literatury XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 15 – 16 grudnia 2011 r. Referat: „Akustycznie, elektrycznie, nielegalnie. Zakaz wykonywania zawodu jako cezura w biografii artystycznej poetów z gitarą w czasach NRD. Przypadki Wolfa Biermanna, Stephana Krawczyka i grupy Klaus Renft Combo”

23. Ich bin nicht von hier und doch kein Fremder. Autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land, Polnisch-deutsch-nordisches Symposium, (Szczecin und Pobierowo 25.-28.04.2013).  Referat:„Wie funktioniert ein Wasserhahn ohne etwas zum Drehen oder Schieben daran?“ Die autobiographische Zeitreise  „Der Himmel fiel aus allen Wolken“ von Stephan Krawczyk als ein gegenwärtiger literarischer Blick auf das „westdeutsche Exil

24. Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive, 04.03.2014, Słubice/Frankfurt nad Odrą. Referat: "Der deutsch-polnische Friedhof als ein „Trümmerfeld der Versöhnung“. Zur Darstellung des Themenkomplexes „Kirche-Kommerz-Politik“ im Polen der Nachwendezeit im Werk von Günter Grass"

25. „Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!“. 25 Jahre Mauerfall und Fall des Eisernen Vorhangs, Seminar Nr.: 23, Waren, EUROPÄISCHE AKADEMIE MECKLENBURG - VORPOMMERN, 14.11.- 16.11. 2014. Referat: "Kontakte jenseits der Berliner Mauer. Über die Möglichkeiten eines deutsch-polnischen Dialogs in der unabhängigen Literatur und Presse  der DDR und der VR Polen"

26. Międzynarodowa konferencja Historie Nowych Mediów | New Media Histories, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz projekt badawczy Nowe Media PRL, Łódź, 16 – 18 października 2014. Referat: "Samizdat, tamizdat, „digizdat”? Digitalizacja  literatury i prasy niezależnej okresu NRD jako forma kultury memorialnej we współczesnych Niemczech"

27. Kultura zaangażowana. Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce, 20 - 21 maja 2015, Bydgoszcz. Referat: „Literatura zaangażowana (w służbie Stasi)"

28. II  OGÓLNOPOLSKA   KONFERENCJA NAUKOWA "RECEPCJA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ W NIEMCZECH, AUSTRII, SZWAJCARII  I W POLSCE PO 1968 R. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA", Częstochowa 22-23.10.2015. Referat: Socjalizm z ludzką twarzą czy komunizm z wybitymi zębami? Literacka i ideowa spuścizna zachodnioniemieckiej rewolty 1968 roku w świetle publicystyki „Kultury” paryskiej

29. XII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei "Gewalt und Sprache", 30. Juni 2016 - 2. Juli 2016, Bratislava. Referat: Verbieten, verdrängen, verhaften. Maßnahmen gegen die Literaturwelt in der DDR und in Polen vor 1989 im Spiegel  der  polnischen Untergrundpresse

30.Internationale wissenschaftliche Konferenz: Jürgen Fuchs „Sagen was ist“ - Diktatur als grenzüberschreitende Erinnerungslandschaft, 3-5.11.2016, UWr, Wrocław. Referat: Bilder einer Diktatur. Jürgen Fuchs und sein Werk außerhalb der Zensur im kommunistischen Polen 

31. „POETUS LITERARUS“. HEINRICH BÖLL ZUM 100. GEBURTSTAG, Katowice, 19.-20.10.2017. Referat: „Wir müssen uns in Polen einmischen“. Das Werk Heinrich Bölls und der gegenwärtige polnische Erinnerungsdiskurs

32. Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku, Ostromecko k. Bydgoszczy, 8 maja 2018. Referat: Spór o” kulturę wiodącą” w RFN w świetle wybranych wypowiedzi i dorobku niemieckich twórców pochodzenia tureckiego