dr Okoński KrzysztofPublikacje

 

Publikacje książkowe

 

1. Krzysztof Okoński/Dorota Pruss-Pławska (red.), "Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik-Geschichte-Medien-Literatur", Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW 2011

2. Krzysztof Okoński / Karol Gliszczyński (red.), "Kierunki humanistyczne i społeczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wobec digitalizacji. Studium wybranych inicjatyw", Bydgoszcz 2015, ISBN 978-83-941748-0-4 (publikacja elektroniczna zawierająca teksty referatów z konferencji „Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia — dydaktyka — kompetencje absolwenta — cyfryzacja obiegu naukowego”, UKW,  21.05.2012).

3. "Auf der Suche nach der verlorenen Freiheit", ISBN 978-3-86276-250-7, Neisse Verlag, Dresden 2017, 448 S.


Artykuły

 

1. RFN-owska karta w twórczości bydgoszczanina Tadeusza Nowakowskiego, w: Kronika Bydgoska, nr 19, 1998, str. 312 - 324. 

2. Das exterritoriale Schrifttum polnischer Zwangsumsiedler, w: Studia Germanica Posnaniensia XXVII., marzec 2002, str. 107 - 120.

3. Niemieckojęzyczne portale internetowe jako współczesne forum wymiany informacji i poglądów o wydarzeniach Września 1939 w Bydgoszczy. Analiza zagrożeń dla edukacji krajoznawczej i historycznej, w: Kronika Bydgoska 2005 , str. 299 - 312.

4. Neonazizm w Niemczech a treść, przesłanie dydaktyczne i dystrybucja gier komputerowych, w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, Polskie Towarzystwo Badania Gier, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań 19 - 20 listopada 2005 , str. 181 - 188.

5. Literacka podróż z Brombergu do Bydgoszczy. Na marginesie wspomnień Tadeusza Nowakowskiego, Alfreda Cohna i Heinricha Bölla. w: Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 81- 84.

6. Rola prezentacji elektronicznych w kształtowaniu kompetencji medialnej studentów neofilologii, w: KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, Lublin, 12-14 września 2006r. str. 366 - 372.

7. Między Rosją a Niemcami: dylematy sąsiedztwa w polskiej publicystyce emigracyjnej i niezależnej, w: Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, WSG Bydgoszcz, 2007, S. 351 - 356.

8. Niezależny ruch wydawniczy jako forma nieoficjalnej komunikacji międzykulturowej. Polskie i niemieckie doświadczenia drugiej połowy XX wieku wobec rzeczywistości XXI wieku, w: Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Tertium Kraków 2007, S. 39 - 48.

9. Literatura bez prawa stałego pobytu: "Kultura" paryska o twórczości pisarskiej i aktywności politycznej Güntera Grassa, w: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych na łamach XX-wiecznych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych, Szczecin, 2007 (US + UMK), S. 79 - 86.

10. Przekład i tłumacz w warunkach propagandy i cenzury: polskie i niemieckie doświadczenia w dziedzinie literatury, polityki oraz publicystyki okresu powojennego w: Imago mundi. Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, tom pod redakcją Anny Szczęsny i Krzysztofa Hejwowskiego, Siedlce 2007, str. 497- 503

11. Cyfrowa ewolucja mediów a możliwości kształtowania kompetencji językowej i krajoznawczej, w: W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych, pod red. Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew, seria Język a komunikacja 22, Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2008, str. 229-236.

12. Markus Schäfer: Heinrich Böll und Polen. Texte und Dokumente. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin/Köln 2004, 139 S. w: Studia Niemcoznawcze, Lech Kolago (red.), nr 39, Warszawa 2008, str. 528 - 532

13. Es war nicht alles schlecht in der DDR. Die Pariser Exilzeitschrift "Kultura" zur Eigenart der Literatur im "Arbeiter- und Bauernstaat", [w:] Philologische Ostsee-Studien (red. Anna Mrożewska), Koszalin 2009, str. 375-381

14. Oczami szeregowca Wehrmachtu i późniejszego noblisty. Bydgoszcz w listach wojennych Heinricha Bölla, [w:] Bydgoszcz - miasto wielu kultur i narodowości (red. Katarzyna Grysińska, Włodzimierz Jastrzębski, Albert S. Kotowski), Bydgoszcz 2009, str. 376 – 381.

15.“Ein wilder Druck, aber kein Raubdruck”. Vor 30 Jahren ist im Untergrundverlag “NOWA”, die erste polnische Übersetzung der “Blechtrommel” erschienen, [w:] Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, pod red. Petera Fischera i Basila Kerskiego, nr 7, Berlin/Osnabrück 2009, str. 193-203.

16. Represyjność epoki Honeckera. Recepcja twórczości emigracji literackiej z NRD do RFN w polskim “drugim obiegu”, [w:] Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny?, [w:] Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Sławomira Łukasiewicza, Lublin 2010, str. 138- 144.

17. “Zła” literatura z “lepszych” Niemiec. Funkcje “drugiego obiegu” w PRL w kontekście upowszechniania literatury z NRD, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX w. pod red. Doroty Degen i Jacka Gzelli, Toruń 2010, str. 475- 487.

18. Niezależna literatura okresu PRL i NRD: między mitem a iluzją, [w:] Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego, Bydgoszcz 2010, str. 173-178.

19. Unbekannte Landschaften der deutsch-polnischen “kleinen Heimaten”. Literarisch-publizistische Nahaufnahmen vor und nach der Wende, [w:] Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, pod red. Petera Fischera i Basila Kerskiego, nr 8, Berlin/Osnabrück 2010, str. 201 - 209.

20. Gotteshaus als Literaturforum. Nonkonforme Autoren des sozialistischen Polens und der DDR im kirchlichen Asyl, [w:] Aleksandra Chylewska-Tölle (red.), "Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe". Die christliche Botschaft in der deutschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, Nordhausen 2011, str. 257-270.

21. “Riesiges Schweigen und letzte Koketterie des luxuriösen Europas”. Die Teilung Berlins als Motiv der unabhängigen polnischen Literatur und Kultur, [w:] Krzysztof Okoński/Dorota Pruss-Pławska (red.), "Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik-Geschichte-Medien-Literatur", Bydgoszcz 2011, str. 252-265.

22. “Radikale Wende oder Ende? Literatur der Emigranten und Dissidenten aus der DDR und VR Polen nach 1989“ [w:] Die Mauer wurde wie nebenbei eingerissen. Zur Literatur in Deutschland und Mittelosteuropa nach 1989/90, pod redakcją Stephana Krause/Friederike Partzsch, Lipsk 2011, str. 51 – 63.

23. „Stasi ist ein Trauma vieler Deutscher, von denen einige Schriftsteller sind. Der Liedermacher und Schriftsteller Stephan Krawczyk im Gespräch mit Krzysztof Okoński", [w:] Kultura i Historia, pod red. Andrzeja Radomskiego, nr 21, Lublin 2012, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3599

24. „Katarzyna Górska, Ewa Łepkowska: Na Zachód od Wschodu. Literackie i popkulturowe obrazy NRD, PRL i RFN. Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2009, ss. 176” (recenzja) [w:] Studia Niemcoznawcze, pod red. Lecha Kolago, tom XLIX, Warszawa 2012, str. 887-889.

25. „Pisarze oraz instytucje życia literackiego RFN wobec ograniczeń wolności słowa w PRL”, [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wielu XIX do czasów współczesnych, pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy, Toruń 2012, str. 281-294.

 26. „Humanistyka vs. digitalizacja (sprawozdanie z konferencji)”, [w:] Historia i Media, pod red. Marcina Wilkowskiego, Warszawa 25.06.2012, http://historiaimedia.org/2012/06/25/humanistyka-vs-digitalizacja-relacja-z-konferencji/

27. Sozialismus, Stasi, Samisdat: Rückblicke auf die „unangepasste Literatur“ der DDR. Vergleich mit dem polnischen „zweiten Umlauf“, [w:] Kontinuitäten - Brüche - Kontroversen. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall, Edward Białek und Monika Wolting (red.), Dresden 2012, (Beihefte zum ORBIS LINGUARUM Herausgegeben von Edward Białek und Eugeniusz Tomiczek, Band 105), str. 427-440. 

28. „Książki jako ofiary rewolucji. Konsekwencje powstania i upadku NRD dla literatury i księgarstwa”, [w:] Folia Librorum 17/2013, pod red. Jadwigi Koniecznej, Łódź, str. 143 - 156.

29. „Der deutsch-polnische Friedhof als ein "Trümmerfeld der Versöhnung". Zur Darstellung des Themenkomplexes "Kirche-Kommerz-Politik" im Polen der Nachwendezeit in der Erzählung „Unkenrufe“ von Günter Grass [w:] Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive, pod red. Aleksandry Chylewskiej-Tölle i Alexandra Tölle, Berlin 2014, str. 143 - 157. 

30. Recenzja - Ewa Matkowska: Propaganda w NRD. Media i literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 251, [w:] Studia Niemcoznawcze, pod red. Lecha Kolago, Warszawa, 2014, tom LIV, str. 654 - 656.

31. "Too much future". Poeci z gitarą i scena rockowa w NRD wobec ideologii, konformizmu i kontestacji systemu, [w:] Prace Literackie (nr 54), pod red. Mariana Ursela, Wrocław 2014, str. 71 -83.

32. „Zdrada i kontestacja. Pisarki niemieckie pochodzenia tureckiego wobec „społeczeństwa równoległego”, [w:] Kultura - Historia – Globalizacja, pod red. Adama Nobisa,  nr 17, 2015, http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=302 

33.Klaustrofobiczna wieża z kości słoniowej. Dialog Heinricha Bölla z  niezależną sceną literacką w PRL i na emigracji, [w:] Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, pod red. Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy et al., Wrocław 2015, str. 137-150.

34. „Der Himmel fiel aus allen Wolken“ von Stephan Krawczyk: Die DDR-Literatur der Gegenwart oder ein Schwanengesang auf die subversive Kultur im Dreibuchstabenland?“ [w:] Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur, http://german.lss.wisc.edu/~monat/issues/1073.htm, pod red. Hansa Adlera, Wisconsin, USA, Vol. 107, Number 3, Fall 2015, str. 455 - 467.

35.Gibt es ein Leben nach dem Tod? Zur analogen und digitalen Überlieferung von unterdrückter DDR-Literatur im 21. Jahrhundert, [w:] Studia Niemcoznawcze, nr 56/2015, str. 339 - 351.

36. (Omówienie): Wojciech Browarny, Monika Wolting, Marcus  Joch  (red.), "Opcja  niemiecka.  O  problemach z tożsamością i historią w literaturze  polskiej  i  niemieckiej  po  1989  roku", Kraków: Wydawnictwo Universitas,  2014, 248 str. [w:] Porównania, 17/2015, UAM Poznań, str.  285-288.

37. Diagnosen nach dem Kollaps. Zum literaturhistorischen Standort von Jürgen Fuchs im unabhängigen polnischen Literaturumlauf  [w:] Ernest Kuczyński (red.) "Sagen, was ist! Jürgen Fuchs zwischen Interpretation, Forschung und Kritik", Neisse Verlag, Drezno i Wrocław 2017, str. 92 - 106. 

38. (sprawozdanie  z konferencji) Mensch, Schriftsteller, Regimekritiker. Bericht zur Internationalen Jürgen-Fuchs-Konferenz vom 3. bis 5. November 2016 in Wrocław/Breslau [w:] Gerbergasse 18. Thüringer Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte und Politik, 1/2017, Heft 82, str. 42-44.

39. „Rote Brause im Kopf“. Die Pariser Exilzeitschrift Kultura über das Verhältnis westdeutscher Schriftsteller zum Kommunismus [w:] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 66, Nr. 2 (2017), str. 213 - 233.

40. (recenzja) Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989-2014, red. Robert Małecki, Adriana Pogoda-Kołodziejak, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 169, w: IN GREMIUM 11/2017 - Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, ISSN 1899-2722, str. 279-283

41. (Recenzja) Christopher Dietrich: Kontrollierte Freiräume. Das Kabarett in der DDR zwischen MfS und SED. be.bra wissenschaft verlag, Berlin – Brandenburg 2016, S. 736 w:  Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde, herausgegeben von Lech Kolago, nr 60/2017, Warszawa 2017, str. 930-933.

42.  „Wer uns angreift, wird vernichtet“. Polnische Untergrundzeitschriften zum Gewaltmotiv in der systemkritischen Literatur aus der DDR [w:] Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2017, Jahrgang 9, Heft 2, str. 73-82, ISSN 1338-0796

 

W druku:

43. Literatura niemiecka w nieoficjalnym obiegu w PRL: pożółkła agitka sprzed lat czy klucz do zrozumienia współczesności?  

44. Heinrich Böll und der gegenwärtige polnische Erinnerungsdiskurs

 

Tłumaczenia naukowe:

1. 04.08.2004 - wykład dr Marka Romaniuka "Niemcy w Bydgoszczy" dla Frauenitiative Berlin-Warschau, Akademia Bydgoska/obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Aula Nova, tłumaczenie konsekutywne.

 2.  Jacek Woźny, Der rote Ocker und Getreidekorn. Die Wiederauferstehungssymbolik in den Bestattungsritualen archaischer Kulturen des baltisch-pontischen Raumes, (tłumaczenie streszczenia książki Jacka Woźnego Czerwona ochra i ziarna zbóż. Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005) str. 275 - 284.

3.   Aleksander Jankowski, Mittelalterliche Wandmalerei in Schlesien an der Schwelle der Reformation. Ikonographie - Funktionen - Stil (tłumaczenie streszczenia książki Aleksandra Jankowskiego Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji. Ikonografia - funkcje - styl, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005), str. 440-442.

4.  Wilfried Samel, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy w: Polacy i Niemcy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, str. 47 - 48.

5.  Horst-Hartmut Skonietzki, Bydgoskie reminiscencje, w: Polacy i Niemcy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, str. 51-56

6.  Elżbieta Alabrudzińska, Das Religionsleben der Deutschen in Bydgoszcz 1920 - 1945, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 135 - 141

7.   Maciej Obremski, BYDGOSZCZ - "KLEIN-BERLIN", Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy str. 157 - 165

8.  Krzysztof Okoński, Literaturreise von Bromberg nach Bydgoszcz. Erinnerungen von Tadeusz Nowakowski, Alfred Cohn und Heinrich Böll, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 167-170

9.   Piotr Rybarczyk, Vom Königlichen Friedrich-Gymnasium zu Bromberg bis zum Klassischen Staatsgymnasium in Bydgoszcz, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 171-173

10. “Zusammenfassung” [w:] Ryszard Mordarski, Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz, 2007, s. 415-418.

11. Jacek Woźny (Bydgoszcz): Urgeschichtliche und mittelalterliche kultische Monolithe aus Polen und aus den Nachbargebieten,  (tłumaczenie referatu), konferencja Die 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung  e.V. vom 19. – 22. März 2007 in Halle (Saale)

12. Jacek Woźny, Sakrale Landschaften und Feuer im Glauben der Gemeinschaften der Bronze- und Früheisenzeit, [w:] Spreewälder  Kulturstiftung, "Faszinosum Lausitzer Kultur. Religion, Musik, Medizin", Burg-Muschen 2012, str. 19 - 26.

13. Jacek Woźny, Stratygrafia archeologiczna jako wyraz idei pomników, miejsc pamięci i domen symbolicznych (Archäologische  Stratigraphie als Ausdruck der Idee von Denkmälern, Erinnerungsorten und symbolischen Domänen) - streszczenie/Zusammenfassung. Konferencja "Miejsca pamięci - pradzieje, średniowiecze i współczesność"/"Orte der Erinnerung - Urgeschichte, Mittelalter und Gegenwart", Biskupin, 04 - 06. 07. 2012.

14. Jacek Woźny, Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków, Bydgoszcz 2014, streszczenie/Zusammenfassung: Die Archäologie symbolischer Steine. Vom Urgestein bis zum Ahnenerbe.

15. Zusammenfassung, [w:] Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk, "Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny-przebieg-konsekwencje", tom 1: Monografia, Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2013, str. 363-365.

16. Teksty w tomie "Kosznajderskie miscellanea" pod red. Jerzego Szwankowskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego, Chojnice 2015:

- Gertrud Glischinski, Wspomnienia z dawnych lat, str. 13-26

- Hans-Georg Behrendt, Czerwony kabriolet, str. 39-41

- Karl Schweminski, Schweminscy z Hamburga, str. 61-81