dr Okoński KrzysztofTematyka seminariów

Kulturoznawstwo:

 • Film  w Niemczech od 1945 do współczesności (zagadnienia społeczne, polityczne, historyczne, wielokulturowość)
 • Wielokulturowość w Niemczech
 • Popkultura w obszarze D-A-CH   (1968 - 1990)
 • Rozwój mediów cyfrowych, digitalizacja literatury, przemiany w przekazie audiowizualnym, cyberkultura,  rozrywka cyfrowa
 • Kultura pamięci (nazizm, komunizm, Ostalgie)
 • Niemiecka spuścizna kulturowa w Bydgoszczy

Literatura: 

 • współczesne debaty literackie
 • twórczość Güntera Grassa, Heinricha Bölla, Güntera Wallraffa, 
 • literackie obrazy przeszłości (1945-1989)
 • polsko-niemieckie motywy  literackie (Tadeusz Nowakowski, Andrzej Szczypiorski)
 • twórczość literacka pisarzy niemieckich pochodzenia tureckiego (Feridun Zaimoglu, Necla Kelek) i rosyjskiego (Wladimir Kaminer)
 • polityczne, ideologiczne, cenzuralne uwarunkowania literatury w NRD (samizdat, literatura "emigracji wewnątrzniemieckiej")