dr Okoński KrzysztofWyróżnienia, nagrody

  1. 02.02.2011 – Nagroda Rektora UKW (zespołowa, 2. stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne
  2. 2003 - Nagroda "Archiwum Emigracji" przyznawana za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku