dr Okoński KrzysztofZainteresowania

  1. Literatura i kultura drugiego obiegu, samizdatu i emigracji w PRL i NRD
  2. Twórczość Güntera Grassa, Heinricha Bölla, Tadeusza Nowakowskiego
  3. Wielokulturowość w Niemczech
  4. Digitalizacja w edukacji, literaturze  i mediach