Pracownicy

asystent

Kulczyk-Skrzeszewska Magdalena

mgr inż.

0523419000 wew.118
kulczykm@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Nauk Biologicznych

Adres:

85-093 Bydgoszcz, Al. Ossolińskich 12

52 360 83 91
dzwnp@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

mgr inż. Kulczyk-Skrzeszewska Magdalena