Pracownicy

profesor, kierownik katedry

Wiśniewska Lidia

prof. dr hab.

Jednostka organizacyjna:

Wydział Literaturoznawstwa

prof. dr hab. Wiśniewska Lidia