Pracownicy

kierownik

Grobelny Maciej

mgr inż.

052 3419238
052 3419238
maciej.grobelny@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Dział Informatyzacji

Adres:

Kopernika 1

52 3257647
otwórz stronę www

mgr inż. Grobelny Maciej