Pracownicy

profesor uczelni

Stepczyńska Magdalena Maria

dr hab. inż.

52 34 19 313
668 301 461
m.stepczynska@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Katedra Inżynierii Materiałów Polimerowych

dr hab. inż. Stepczyńska Magdalena Maria