dr hab. Twarużek MagdalenaŻyciorys naukowy

dr hab. Twarużek MagdalenaŻyciorys naukowy

magistra: (1998) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

doktora: (2005) Wydział Biologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

doktora habilitowanego: (2014) Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

1998 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, st. technik

02.1999 – 28.02.2006 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, asystent (obecnie Uniwersytet

Kazimierza Wielkiego)

od 01.03.2006 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, adiunkt