dr hab. Malendowicz Paweł AndrzejWyróżnienia, nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez ministra edukacji narodowej (23.08.2011).

Indywidualna Nagroda Rektora UKW w Bydgoszczy – II stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe (17.11.2014).

Nagroda Rektora UKW w Bydgoszczy za działalność organizacyjną w 2017 roku (22.12.2017).

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UKW w Bydgoszczy za osiągnięcia naukowe w 2017 roku (17.09.2018).