dr hab. Malendowicz Paweł AndrzejŻyciorys naukowy

Paweł Malendowicz. Urodzony w 1975 roku. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor sześciu książek (Ultralewica a współczesność. Idee, programy, praktyka, Piła 2006; Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła 2007; Polityczny wymiar kontestacji młodzieżowej w Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku, Piła 2008, Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2013, W drodze do władzy... Nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku, Bydgoszcz 2017, Polonia amerykańska. Współczesność determinowana politycznością. Zbiór studiów, Bydgoszcz-Chicago 2018), czterech zbiorów materiałów źródłowych i współredaktor trzech monografii oraz około stu artykułów i rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania badawcze: anarchizm w Europie, radykalna lewica i skrajna prawica w Polsce i na świecie, koncepcje wizji przyszłości w programach ugrupowań politycznych, Polonia w Stanach Zjednoczonych.