Pracownicy

adiunkt

Mandrzejewska-Smól Iwona

dr

052-34-19-323
iwonman@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Dyżury:

Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
wtorki 14.00-15.30, ul. Chodkiewicza 30, budynek główny, pok. 43 lub 124

Dla studentów studiów stacjonarnych jako Prodziekan ds. studenckich:
środy 11.00-13.00, ul. Chodkiewicza 30, budynek główny, pok. 124