Pracownicy

dr Wałdoch Marcin Piotr
adiunkt

Wałdoch Marcin Piotr

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adres:

85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12

52 325 92 30
52 325 92 46
wnopia@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Katedra Polityki Bezpieczeństwa

Obszar zainteresowań badawczych: globalizacja, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, mniejszości narodowe i etniczne, historia najnowsza, ruchy społeczne, myśl polityczna, Nowa Zelandia i region Pacyfiku, stosunku polsko-nowozelandzkie, historia idei, filozofia nauk społecznych, studia regionalne i lokalne, służby bezpieczeństwa II RP i PRL, Polonia i życie polityczne emigrantów, postawy polityczne i zachowania wyborcze, procesy demokratyzacji, samorząd terytorialny w III RP, dostęp do informacji publicznej.

Rekord w Bazie Ludzi Nauki Polskiej: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=275355&_k=k1tc89

Pełnione funkcje: Sekretarz Redakcji "Świata Idei i Polityki": https://www.ukw.edu.pl/jednostka/swiat-idei-polityki
Redaktor tematyczny w Redakcji "Świata Idei i Polityki" dla artykułów z zakresu: partie polityczne i ruchy społeczne

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Politologia (od 2020 roku).

Dyżury:

Dyżury, w semestrze letnim, w każdy wtorek: 9.30-11.00, pokój 206a.