Pracownicy

dr hab. Kurkiewicz Marek
profesor uczelni, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik studiów doktoranckich

Kurkiewicz Marek

dr hab.

052 3229839 (29)
drhab.mk@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Literaturoznawstwa

Dyżury:

Wydział Literaturoznawstwa UKW
ul. Jagiellońska 11, pokój 29