Pracownicy

profesor uczelni, kierownik zakładu

Zawodniak Mariusz

dr hab.

503 135 192
mariusz.zet@gazeta.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Literaturoznawstwa

dr hab. Zawodniak Mariusz