Pracownicy

dr Marszałek Katarzyna
adiunkt

Marszałek Katarzyna

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Dyżury:

W semestrze zimowym 2020/2021, we wtorki w godzinach 15.20-16.50. Proszę o kontakt zdalny przez Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43050285f068467ca32c454ec3a94ee3%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccc758b2-0ac9-4345-8eb1-a5d8ce3896f4&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4
oraz katarzyna.marszalek@ukwbydgoszcz.onmicrosoft.com. Po wcześniejszym umówieniu się, możliwe jest spotkanie w świecie realnym ul. J. K. Chodkiewicza 30 pok. 137, 85-064 Bydgoszcz. Proszę o wcześniejsze umawianie się.
W pilnych sprawach przekazuję kontakt telefoniczny 606637792.
Poniżej podaje listę osób które zarezerwowały sobie czas podczas dyżuru.


MEDIATOR

Zostałam wpisana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich
patrz http://www.bydgoszcz.so.gov.pl/?cid=403&unroll=580


W sprawie umówienia się na mediacje proszę o kontakt:
telefoniczny pod numerem 606637792
lub emaliowy marszalek@ukw.edu.pl.

Mediacje przeprowadzam w Bydgoszczy, przy ul Chodkiewicza 30