dr Marszałek KatarzynaWykaz prowadzonych zajęć

W semetrze zimowym 2018/2019 prowadzę następujące zajecia:

Studia pierwszego stopnia rok I

Wprowadzenie do pedagogiki konwesatoria

Wprowadzenie do pedagogiki konwesatoria

Wprowadzenie do pedagogiki wykład