dr Marszałek KatarzynaTematyka seminariów

Moje seminarzystki i seminarzyści, mogą pisać każdą z form pracy określoną przez „Zasady Dyplomowania” w Instytucie Pedagogiki, czyli:

-raport z badań,

-krytyczny przegląd literatury na określony temat,

-projekt działań społecznych,

-analizę praktyk społecznych.

 

W obszarach tematycznych:

-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-działalność organizacji pozarządowych,

-profilaktyka,

-mediacja jako sposobu rozwiązywania konfliktów,

-jakości kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce,

-oraz jeżeli Studentka/Student jest pasjonatem obszaru, który nie został wyróżniony powyżej przewiduje możliwość pisanie pracy w obszarze pasji Studentki/Studenta.

 

Z moimi seminarzystami

-pracuję indywidualnie umawiamy się na konkretną godzinę, co najmniej raz w miesiącu na 30 minutowe spotkanie (zasada nie dotyczy np. IOS, ciąży, wyjeżdżających za granicę),
-konsultujemy prace o-line (za pomocą poczty elektronicznej),
-konsultujemy prace telefonicznie,
-pracujemy w grupie na Facebooku.

 

Dodam, że w 98% wszystkich moi seminarzystów „broni” pracę w maju, czerwcu.