dr Marszałek KatarzynaŻyciorys naukowy

2014-2015 Studia podyplomowe w zakresie Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

2011-2012 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, Kujawsko-Pomorska Szkołą Wyższa w Bydgoszczy

2010 Szkolenie mediatorów, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk

2004-2008 Studia III stopnia w zakresie Pedagogiki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2002-2004 Studia II stopnia, stacjonarne, kierunek: pedagogika. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

1999-2002 Studia I stopnia, stacjonarne, kierunek: pedagogika, specjalność: praca socjalna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego