dr Habel Michał JanuszDodatkowa działalność

dr Habel Michał JanuszDodatkowa działalność

Funkcje państwowe

 • wiceprzewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Wodnej na kadencję 2020-2023 (od 2020);
 

Funkcje eksperckie

 • doradca Europejskiego Banku Inwestycyjnego w projekcie inwestycyjnym "POLAND FLOOD RISK MANAGEMENT & SUSTAINABLE INFRA” na zlecenie Project Planning & Management Ltd. oraz COWI Belgium SPRL(od 2020);
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, fundusze europejskie POIR oraz program międzynarodowy ERA- NET, dyscyplina Nauki o Ziemi i środowisku, inżynieria środowiska (od 2017);
 • ekspert w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Transportu Wodnego (od 2017);
 • ekspert ds. hydrologii w projekcie: Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, realizacja Halcrow Group Sp. z o. o. (od 2019);
 • ekspert ds. hydrodynamiki w projekcie: Wstępna Koncepcja Przestrzenno-Techniczna dla Odry swobodnie płynącej na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, realizacja Antea Polska S.A. (od 2019);
 • ekspert akademicki w projekcie budowa banku zadań dla zawodu technik żeglugi śródlądowej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (2017 – 2018).
 • biegły w zakresie gospodarki wodnej Sądu Okręgowego w Warszawie (od 2015) i w Toruniu (od 2017), sądów rejonowych w Świeciu (2017), Tucholi (2016), Brodnicy (2013).

Funkcje w ramach Uczelni

 • wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy (od 2019);
 • prodziekan ds. nauki, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2016 – 2019);
 • członek senackiej komisji ds. nauki (2016-2019) oraz senackiej komisji ds. współpracy (2016-2020);
 • pełniący obowiązki kierownika Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2013 – 2015).

Prace aplikacyjne na rzecz dużych projektów inwestycyjnych na Wiśle

 • współautor dokumentacji dotyczącej budowy stopnia wodnego na Wiśle w Sierzewie w ramach projektu ”Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych” firma brytyjska Ove ARUP&Partners, Oddział w Polsce na zlecenie ENERGA SA. „Koncepcja programowo-przestrzenna (2012)”, „Studium wykonalności (2012)”, „Koncepcja techniczna (2012)”, „Projekt kompensacji i oceny RDW i N2000 (2013)”
 • współautor dokumentacji „Koncepcja ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej, Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, na zlecenie ARCADIS Sp. Zoo. (2014).
 • wykonawca prac do dokumentacji „Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej –modelowanie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na zlecenie HYDROPROJEKT DHV Sp. Zoo. (2018).
 • wykonawca prac do dokumentu „Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego: PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”, na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wykonawca WYG International/WTU Sp. z o.o.

Projekty europejskie

 • kierowanie projektem finasowanym przez Komisję Europejską, Horizon2020, w ramach INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic - Grant Agreement No. 730938), acronim: KolymaSed, tytuł: “Assessment of sediment fluxes in the lower Kolyma River System, Siberia, Russia”,

 • kierownik projektu "Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami", finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  PO WER, realizacja Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2016 – 2019);

 • koordynator partnera projektu finansowanego przez Komisję Europejską, 7 Pogram Ramowy MARIA CURE-PEOPLE-IRSES, acronim FLUMEN „Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services”, 01.2013 – 12.2016. Proposal no.: 318969; Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2012 (2013-2016).

 

Projekty inne

 • 2016 r., kierownik projektu "Pracownia modelowania zagrożeń chemicznych w wodzie i powietrzu", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu (drugi kierownik - dr M.Dombowicz)