dr Habel Michał JanuszWykaz prowadzonych zajęć

dr Habel Michał JanuszWykaz prowadzonych zajęć

  • Hydrologia i Oceanografia, wykład 
  • Hydrologia ogólna, wykład 
  • Podstawy hydrologii, wykład
  • Potamologia wykład i ćwiczenia
  • RIS - Systemy informacji rzecznej, ćwiczenia 
  • Podstawy hydrochemii 
  • Limnologia
  • Gospodrka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych

w ramach projektu "Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami" 2017-2020

  • modelowanie hydrauliczne (Rewitalizacja Dróg Wodnych)