dr Habel Michał JanuszPrzynależność do organizacji

dr Habel Michał JanuszPrzynależność do organizacji

Członkowstwo zagranicą:
  • członek World Association for Sedimentation and Erosion Research (WASER), China (od 2016)
  • członek European Geoscience Union (EGU), Geramany (od 2012)
  • członek Interinstitutional Scientific Council on Erosion, River Channel and Mouth Processes, Russia (headquarters in Moscov State University) – original name: Межвузовский Научно-Координационный Совет по Проблемам Эрозионных, Русловых И Устьевых Процессов (od 2008)

 

Krajowe:

  • członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (od 2015)

 

Działaność ekspercka:

  • ekspert w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Transportu Wodnego (od 2017)
  • ekspert akademicki w Centrealnej Komisji Egazminacyjnej w Warszawie, Budowa banku zadań (od 2017)
  • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przewodniczący Panelu, członek Komisji Oceny Projektów w ramach POIŚ 2014-2017 (od 2017)
  • ekspert Nadwiślańskiego Związku Pracodawców - Konfederacja Lewiatan (od 2016)
  • biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (od 2015) i w Toruniu (od 2017), sądów rejonowych w Świeciu (2017), Tucholi (2016), Brodnicy (2013)