dr Habel Michał JanuszPublikacje

dr Habel Michał JanuszPublikacje

Opatentowane wynalazki

1. UA131903 (U), Urządzenie do pobierania próbek osadów i wody, data wydania 11.02.2019 (autorzy: M. Habel, O.G.Obodovskiy, V.V. Onyschuk, Z. Babiński, D. Szatten), klasyfikacja patentu: International: G01N1/16, Link: ESPACENET

2. UA125299 (U), Urządzenie do pobierania próbek osadów i wody, data wydania 10.05.2018 (autorzy: M. Habel, O.G.Obodovskiy i V.V. Onyschuk), klasyfikacja patentu: International: G01N1/16, Link: ESPACENET

3. UA124817 (U), Model konstrukcji małej elektrowni wodnej, data wydania 25.04.2018 (współautorzy: V.V.Onysczuk i O.G.Obodovskiy), klasyfikacja patentu: International: G01N1/16; Link: ESPACENET

4. UA121863 (U), Model konstrukcji ekologicznej elektrowni wodnej, data wydania 26.12.2017 (autorzy: Onyschuk V.V., Obodovskiy O.G., Habel M), klasyfikacja patentu: International: G01N1/16; Link: ESPACENET


Najważniejsze artykuły naukowe

90. Habel M., Mechkin K., Podgorska K, Sanes M., Babiński Z., Absamon D., Podgórski Z., Obolewski K. 2020. Dam and reservoir removal projects – a mix of social-ecological trends and cost-cutting attitudes, Scientific Reports (NATURE.com), no 10, art. no 19210, e-ISSN: 2045-2322, https://doi:10.1038/s41598-020-76158-3 (IF 3.998), 140 pkt. MNiSW-2019   

89. Gierszewski P., Habel M., Szmańda J., Luc M., 2020. Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes. Science of the Total Environment, art. no 136202, ISSN: 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.136202 (IF 6.551), 200 pkt. MNiSW-2019

88. Szatten D., Habel M. 2020. Effects of land cover changes on sediment and nutrient balance in the catchment with cascade-dammed waters. Remote Sensing, 12 (20), 3414; https://doi.org/10.3390/rs12203414 (IF 4.509), 100 pkt. MNiSW-2019

87. Obodovskyi O., Habel M., Szatten D., Rozlach, Z., Babiński Z., Maerker M. 2020. Assessment of the Dnieper Alluvial Riverbed Stability Affected by Intervention Discharge Downstream of Kaniv Dam. Water, 12, 1104. https://doi.org/10.3390/w12041104 (IF 2.544), 70 pkt. MNiSW-2019

86. Matysik M., Absalon D., Habel M., Maerker M. 2020. Surface Water Quality Analysis Using CORINE Data: An Application to Assess Reservoirs in Poland. Remote Sensing, 12, 979. https://doi.org/10.3390/rs12060979 (IF 4.509), 100 pkt. MNiSW-2019

85. Faleńczyk-Koziróg K., Skubała P., Habel M., Waldon-Rudzionek B., Szatten D., 2019. River islands as habitats for soil mites (Acari), River Research and Applications, John Wiley & Sons, Ltd.;1-13, DOI: https://doi.org/10.1002/rra.3446 (IF 1.916), 70 pkt. MNiSW-2019

84. Szatten D., Habel M., Pellegrini L., Maerker M., 2018. Assessment of Siltation Processes of the Koronowski Reservoir in the Northern Polish Lowland Based on Bathymetry and Empirical Formulas, WATER, 10(11) p.1681, DOI: doi.org/10.3390/w10111681 (IF 2.524), 30 pkt. MNiSW-2017

83. F. Krengel, Ch. Bernhofer, S. Chalov, V. Efimov, L. Efimova, L. Gorbachova, M. Habel, B. Helm, I. Kruhlov, Y. Nabyvanets, N. Osadcha, V. Osadchyi, T. Pluntke, T. Reeh, P. Terskii, D. Karthe, 2018. Challenges for Transboundary River Management in Eastern Europe – Three Case Studies, Erde, Vol. 149, pp. 1-16, DOI: 10.12854/erde-2018-389 (IF 0.641), 20 pkt. MNiSW-2017

82. Babiński Z., Habel M., 2017. Impact of a single dam on sediment transport continuity in large lowland rivers, ed. S. Wieprecht, S. Haun, K. Weber, M. Noack, K. Terheiden, in: River Sedimentation, Taylor&Francis Group, London, UK, ISBN 9781138029453, 50 pkt. MNiSW-2019 (rozdział w monografii II kat. za 200 pkt.)

81. Babiński Z., Habel M., 2017. Wykorzystanie i zagrożenia rzek i wód rzecznych, w: HYDROLOGIA POLSKI / red. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 146-152, ISBN 978-83-01-19379-9 20 pkt. MNiSW-2019 (rozdział w monografii I kat. za 80 pkt.)

80. Habel M., Szatten D., Nadolny G., 2017. Warunki hydrologiczno-nawigacyjne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, Gdańsk, s.251 ISBN 978-83-7096-984-4 (książka/book) 20 pkt. MNiSW-2019

79. Habel M., 2013. Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of Włocławek Reservoir, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s.144, ISBN 978-83-7096-984-4 (książka/book).


Pozostałe artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

78. Schoeneich M., Habel M., Szatten D. 2020. Limitation for Inland Ships in the Area of Planned Multimodal Port on Vistula River. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol.14, No.3, p. 551-555  doi:10.12716/1001.14.03.05, 20 pkt. MNiSW

77. Szatten D., Habel M., Babiński Z., Obodovskyi O., 2019, The Impact of Bridges on the Process of Water Turbidity on the Example of Large Lowland Rivers, J. Ecol. Eng.; 20(10):155–164, DOI: 10.12911/22998993/113148, 40 pkt. MNiSW

76. Habel M., Babiński Z., Szatten D., Ciepłowski D., 2019, Long-term bathymetry observation versus sediment transport simulation based on a curvilinear grid modelling approach - a comparison study, Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54), p.95-97, 5 pkt. MNiSW

75. Szatten D., Habel M., Babiński Z., Schoeneich M., 2019, Possibilities of inland waterway transport development on the Lower Vistula River from 2020-2030, considering River Basin Management Plans, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 59 (131), 120-126, DOI: 10.17402/359, 20 pkt. MNiSW

74. Chalov S., Terskii P., Pluntke T., Efimova L., Efimov V., Belyaev V., Terskaia A., Habel M., Karthe D., Bernhofer Ch., 2019, Integrated approach to study river fluxes, water and sediment sources apportionment in sparsely monitored catchment, Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS Red Books), Vol. 381, pp. 7-11 p-ISSN: 2199-8981 e-ISSN: 2199-899X, DOI: 10.5194/piahs-381-7-2019.

73. Habel M., 2018. Effects of flow regulation and river channelization on sandbar bird nesting availability at the Lower Vistula River, Ecological Questions - 2018, Vol. 29, no 4, pp. 1-18, DOI: 10.12775/EQ.2018.028, 13 pkt. MNiSW

72. Szatten D., Babiński Z., Habel M., 2018. Reducing of Water Turbidity by Hydrotechnical Structures on the Example of the Wloclawek Reservoir, Journal of Ecological Engineering, 19(3), pp. 197-205, DOI: 10.12911/22998993/85739, 11 pkt. MNiSW

71. Habel M., Babiński Z., Szatten D., 2017. Using GIS to appraise structural control of the river bottom morphology near hydrotechnical objects on Alluvial rivers [w:] Simos T. E., Kalogiratou Z., Monovasilis T. (Ed.), AIP Conference Proceedings, New York : American Institute of Physics, 1906, p.170007(1-4),  DOI: 10.1063/1.5012442, 20 pkt. MNiSW

70. Babiński Z., Habel M., 2017.  A comparison of research approaches in estimation of volume changes of a bed load transport along a river course on the example of a large lowland river [w:] Simos T. E., Kalogiratou Z., Monovasilis T. (Ed.), AIP Conference Proceedings, New York : American Institute of Physics, 1906, p.170009(1-4), DOI: 10.1063/1.5012444, 20 pkt. MNiSW

69. Babiński Z., Habel M., Szatten D., 2017. Skutki ekologiczne wariantowej rewitalizacji dna doliny dolnej Wisły (MDW E40), Gospodarka Wodna, nr 11/2017, s. 357-361.

68. Habel M., Babiński Z., Szatten D., 2017. Problem odnowy rumowiska wleczonego poniżej zapór. Ocena możliwości sztucznego uzupełniania rumowiska poniżej stopnia wodnego we Włocławku, Gospodarka Wodna, nr 11/2017, s. 353-356

67. Szatten D., Habel M., Babiński Z., 2017. Czynniki warunkujące żeglugę na Wiśle, Gospodarka Wodna, nr 11/2017, s.350-352

66. Habel M., Babiński Z., Szatten D., Chalov S.R., Rozlah Z., Maerker M., 2016. Clastic sediment transport renewal below Włocławek Reservoir, in: Geography in the Face of Modern World Challenges, ed. Grażyna Chaberek-Karwacka, Mirosława Malinowska. Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, p. 93-114.

65. Rabant H., Habel M., Babiński Z., 2016. Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia, Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr (19) 3, s. 7-17.

64. Babiński Z., Habe M., 2016, O rozbiórce obiektów piętrzących na rzekach, w: Żegluga Śródlądowa - Odra: w ramach Programu Żegluga Śródlądowa 2015-2020, Warszawa : Global Compact Poland, ISBN: 978-83-940527-9-9

63. Babiński Z., Habel M., 2016, Value of bedload movement in alluvial rivers using analysis of sand bar migration, Van Landeghem, K.J.J., Garlan T. and Baas, J.H. (Eds), MARID 2016. Fifth International Conference on Marine and River Dune Dynamics, Caernarfon, United Kingdom, 4 ̶ 6 April 2016. Bangor University and SHOM. 216 pp. ISBN 978-2-11-128417-3.

62. Babiński Z., Habel M., 2016. Kaskada Dolnej Wisły – niezbędna czy bezużyteczna, Gosp. Wodna, 8, 233-235.

61. Habel M., Babiński Z., 2016. Masowa likwidacja stopni piętrzących na rzekach w Stanach Zjednoczonych – fakt czy manipulacja? Gosp. Wodna, 8, 254-259.

60. Babiński Z., Habel M., 2016. Ocena zmian środowiska hydrograficznego dna doliny Wisły w rejonie nowego mostu drogowego w Toruniu. Eko-Przyjaciel. Kujawsko-Pomorskie Czasopismo Ekologiczne - 2016, nr 2, s. 8-15, p-ISSN: 2084-2392

59. Babiński Z., Habel M., 2015, Międzinarodowa droga wodna E-40. Stan i możliwości zagospodarowania, w: Kwieciński Jerzy, Żegluga Śródladowa - Wisła, Global Gompact Network Poland, s. 212-217.

58. Chalov S., Habel M., Golowlew P., Szatten D., Letnikowa W., Chalov A., Zawadsky A., 2015, Особенности управления русловыми процессами речных систем северной европы (на примере вислы и северной двины), Water sector of Russia (Водное хозяйство России) № 4, p: 65-79

57. Chalov S., Habel Michał, Zawadsky A., Golowlew P., Szatten D., Letnikowa W., 2015, МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНЫЕ РЕКИ ЕВРОПЫ (ВИСЛА И СЕВЕРНАЯ ДВИНА) (red:) ed. Чалов P.С. w: ЭРОЗИОННЫЕ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, Сб. статей. Вып. 6. Moscow State University - Географический Факултет МГУ, p: 224-246, ISBN: 978-5-9906530-1-6

56. Habel M., Babiński Z., 2015, Interwencyjne zasilanie wodami Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 ze Zbiornika Włocławskiego na potrzeby transportu wodnego, Logistyka, nr 3, p-ISSN: 1231-5478

55. Szatten D., Babiński Z., Rabant H., Habel M., 2015, Wpływ morfometrii Zbiornika Koronowskiego na wykorzystanie turystyczne jego wód Logistyka, nr 3, p-ISSN: 1231-5478

54. Habel M., 2015, Żegluga na Brdzie i Wiśle, Kalendarz Bydgoski, R. 48, s. 120-122, ISSN: 0209-3081.

53. Babiński Z., Habel M., Dziopak J., Tychoniec A., Ilieva M., 2015. Zapory na rzekach a ekologia w Polsce, Journal of Education, Health and Sport - 2015, Vol. 5, no 5, s. 427-434.

52. Babiński Z., Habel M., 2014. O celowości budowy stopni wodnych na przykładzie Niepołomic i II stopnia na Wiśle poniżej Włocławka, Gospodarka Wodna, r. 74, nr 11, s. 408-413.

51. Kunicka M., Galor W., Habel M., 2014, Ocena zagrożenia powodziowego w dolinie dolnej Wisły w rejonie Bobrownik, Journal of Health Sciences -, Vol. 4, no 16, s. 197-205.

50. Rabant H., Habel M., Babiński Z., 2014, Przeprawa promowa przez Wisłę w Solcu Kujawskim - projekt i realizacja, Logistyka, nr 6, p-ISSN: 1231-5478

49. Habel M., Rabant H., Babiński Z., Szatten D., Marciniak Ż., Gierszewski P., 2014, Uwarunkowania budowy portu multimodalnego na dolnej Wiśle w okolicach Bydgoszczy, Logistyka, nr 6, p-ISSN: 1231-5478

48. Babiński Z., Habel M., Chalov S. R., 2014. Prediction of the Vistula Channel development between Wloclawek and Toruń: evaluation with regard to the new geological survey, Quaestiones Geographicae 01/2014; 33(3):5-15. DOI: 10.2478/quageo-2014-0025

47. Chalov S., Habel M., 2014. Changes in sediment transport as a key factor in the transformation of branches structure and braided pattern channel types:  case study of unregulated (Northern Dvina)and regulated (Vistula) rivers, EGU General Assembly 2014, held 27 April - 2 May, 2014 in Vienna, Austria (Poster),  DOI: 10.5281/zenodo.10646

46. Babiński Z., Habel M., Szatten D., Dąbrowski J., 2014. Influence of hydrological and sedimentological processes on the functioning of inland waterway transport on an example of Brdyujście Regatta Track, Scientific Journals Maritime University of Szczecin 01/2014; 37(109):16-21.

45. Szatten D., Habel M., 2014. Human impact on hydrological and sedimentological processes on the example of brdyujście regatta track, w: Erozionnye i ruslovye procesy i sovremennye metody ih issledovaniâ: Materialy X seminaria molodyh učenyh vuzov : ob"edinâemyh sovetom po probleme ērozionnyh, ruslovyh i ust'evyh processov, Belgorod.

44. Babiński Z., Habel M., 2013. Hydromorphological conditions of the Lower Vistula in the development of navigation and hydropower, Acta Energetica, vol. 15, issue 2, p. 91-101. DOI: 10.12736/issn.2300-3022.2013206

43. Szatten D., Habel M., Dąbrowski J., 2013. Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych - na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy, Gospodarka Wodna, nr 6, Wyd. Sigma-Not.

42. Habel M, Harłoziński K. 2013. GNSS equipment as a new device for fast measuring and mapping of river sandbar morphology, Journal of Health Sciences. Vol. 3, no. 11, p. 355–362.

41. Habel M., Babiński Z., 2013. Stan techniczny i bezpieczeństwo wybranych budowli wodnych w dnie doliny Wisły we Włocławku, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 82-87

40. Babiński Z., Habel M., 2013. Touristic value of Vistula - Oder international waterway, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 11, s. 455-462

39. Babiński Z., Habel Z., 2013. Wpływ progów korekcyjnych poniżej nizinnych zbiorników wodnych na przebieg wybranych zjawisk hydromorfologicznych na przykładzie wybranych stopni wodnych w Polsce, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 52-55

38. Gierszewski P., Habel M., 2013. Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 56-65

37. Pieron Ł., Hojan M., Habel M., 2013. Charakterystyka łach korytowych uregulowanego odcinka Dolnej Wisły, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 114-123

36. Habel M., 2013, Degradacja środowiska przyrodniczego i walorów turystycznych Wielkiego Kanału Brdy, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 75-81

35. Babiński Z., Habel M., 2013. Rewitalizacja dróg wodnych na tle rozwoju koryta dolnej Wisły, [w:] Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych 6. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych, kwiecień 2013, Storkowo-Poznań, UAM, s. 21-23.

34. Babiński Z., Habel M., 2013. Hydromorfologiczne uwarunkowania międzynarodowej drogi wodnej E 40, Gospodarka Wodna, nr 6, Wyd. Sigma-Not.

33. Habel M., Dysarz R., 2013. Ocena warunków hydrologicznych cieków stanowiących przeszkodę terenową w linii projektowanej budowli drogowej - obwodnicy miasta Mrocza, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 124-132

32. Habel M., Dysarz R., 2013. Prognoza zmian obiegu wody w zlewni polderu "Dziewięć Włók" w warunkach funkcjonowania farmy wiatrowej, Journal of Health Science, Vol. 3, no 14, s. 131-141

31. Habel M., 2013. Uwarunkowania budowy ujęć wód podziemnych w sąsiedztwie rynien subglacjalnych Pojezierza Brodnickiego, Journal of Health Sciences, Vol. 3, no 14, s. 146-151

30. Habel M., Pieron Ł., 2012. Impact of large scale hydro-projects on the changes of hydrological regime – illustrated by the example of the lower Vistula, [w:] M. Habel (ed.:) Human impact on the Fluvial Processes of Eurasian Rivers, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 140-147.

29. Szumińska D., Habel M., Kaszuba K., 2012. Ukształtowanie misy jeziora Mukrz w świetle nowych pomiarów batymetrycznych, [w:] J. Pajakowski (red.) Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie.

28. Habel M., Chalov S. R., 2012. Wykorzystanie geodezyjnych systemów satelitarnych do analiz morfometrycznych koryt rzecznych, [w:] Z. Babiński (red.) Promotio Geografica Bydgostiensia, t. 8, s. 18-26

27. Babiński Z., Habel M., 2012. Rozwój koryta dolnej Wisły na tle zagospodarowania dna doliny, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 77  - "Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych- zapis zmian w rzeźbie i osadach", UŚ Sosnowiec, s. 53-61.

27. Babiński Z., Habel M., 2012, Dynamika strefy akumulacyjnej poniżej czoła odcinka o wymuszonej erozji wgłębnej Zbiornika Włocławskiego, [w:] M. Więcław (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, Promotio Geographica Bydgostiensia, tom IX, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 9-19.

26. Habel M., 2012. Żegluga Bydgoska (hasło), Encyklopedia Bydgoszczy, tom. 1, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, s. 391-392.

25. Habel M., 2012. Żegluga w Bydgoszczy (hasło), Encyklopedia Bydgoszczy, tom. 1, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, s. 392-393.

24. Gierszewski P., Szmańda J. B., Habel M., Kaszubski M., 2011: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektów przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s.59.

23. Gierszewski P., Habel M., 2011. Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego, Materiała Mieżdunarodnoj Konferencji – Problemy Wodnogo Transporta, St. Petersburg, Rosja.

22. Habel M., 2011. Система спутникового позицйования ГПС РТК как средство проведения русловых изысканий, Materiały VIII Seminara Mołodych Uczenych Wuzow, Obśćedinjamych Sowietom po Probleme Erozionnych, Rusłowych i Ustjewych Processow, Rosyjsko - Ukraińsko - Polskiego Stowarzyszenia Erozji, Procesów Korytowych i Ujściowych Rzek, Państwowy Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa, s. 85-93.

21. Habel M., 2010. Zasięg oddziaływania stopnia wodnego we Włocławku na wahania stanów wód dolnej Wisły, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 68, s. 9.

20. Habel M., 2010, Zróżnicowanie podłużnego spadku zwierciadła wody w korycie Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego, Seria Studia Geograficzne i Geologiczne nr 19, UAM w Poznaniu, s. 36-45.

Redakcja naukowa prac

  • Human impact on the Fluvial Processes of Eurasian Rivers, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2012, s. 236.
  • Przewodnik sesji terenowej - III Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu”, Nakło-Bydgoszcz, Instytut Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2009, s. 38. (red. Gotowski R., Habel M.)