dr Habel Michał JanuszTematyka seminariów

dr Habel Michał JanuszTematyka seminariów

  • modelowanie hydrologiczne rzek (1D MIKE Hydro River, 2D MIKE 21C) 
  • geomorfologia rzeczna (erozja i akumulacja rumowiska w korycie i na równinach zalewowych),
  • hydrometria (pomiary hydrologiczne, metody analiy danych hydrologicznych),
  • gospodarka wodna,
  • ochrona środowiska wodnego,
  • oddziaływanie zabudowy hydrotechnicznej  na ciagłość hydrologiczną rzek,