dr Habel Michał JanuszWykaz wypromowanych doktorów

dr Habel Michał JanuszWykaz wypromowanych doktorów

dr Dawid Szatten, „Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy”, promotor pracy: prof. dr hab. Zygmunt Babiński, promotor pomocniczy dr Michał Habel, recenzenci dr hab. Tadeusz Ciupa (UJK w Kielcach) oraz dr hab. Artur Magnuszewski (UW w Warszawie), obrona 31.05.2017 w Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,