dr Habel Michał JanuszWyróżnienia, nagrody

dr Habel Michał JanuszWyróżnienia, nagrody

  • 2018 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne
  • 2016 r., Medal pamiątkowy Casimirus Magnus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  • 2016 r. wyróżnienie nadane przez JM Rektora UKW za wybitne osiągnięcia naukowo-organizacyjne w 2014/2015 r.
  • 2015 r., odznaczenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki
  • 2015 r.,  wyróżnienie nadane przez Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki UKW za wybitną monografię w język obcym                                                                                                                                                
  • 2013 r., indywidualna nagroda III stopnia nadana przez JM Rektora UKW za wybitne osiągnięcia naukowe w 2012