dr Habel Michał JanuszZainteresowania

dr Habel Michał JanuszZainteresowania

dr Habel Michał Janusz - Zainteresowania

1. Modelowanie hydrodynamiki rzek i transportu rumowiska

 • certyfikat MIKE 21C (modelowanie 2D hydrodynamiki i transportu rumowiska) - DHI Polska (2018)
 • certyfikat MIKE Hydro i MIKE Flood (modelowanie 1D i 2D rzek) - DHI Polska (2018)
 • certyfikat MIKE Urban (modelowanie sieci kanalizacyjnej) - DHI Polska (2017)
 • certyfikat GIS - GIS Centre Lund University, Sweden (2004)


2. Żegluga Śródlądowa - uwarunkowania hydrologiczne i procesy inwestycyjne

 • doradca Europejskiego Banku Inwestycyjnego w projekcie inwestycyjnym"POLAND FLOOD RISK MANAGEMENT & SUSTAINABLE INFRA” na zlecenie Project Planning & Management Ltd. oraz COWI Belgium SPRL (od 2020)
 • ekspert w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Transportu Wodnego (od 2017);
 • ekspert ds. hydrologii w projekcie: Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, realizacja Halcrow Group Sp. z o. o. (od 2019);
 • ekspert ds. hydrodynamiki w projekcie: Wstępna Koncepcja Przestrzenno-Techniczna dla Odry swobodnie płynącej na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, realizacja Antea Polska S.A. (od 2019);
 • ekspert akademicki w projekcie budowa banku zadań dla zawodu technik żeglugi śródlądowej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (2017 – 2018).
 • stermotorzysta żeglugi śródlądowej: patent wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy umożliwiający prowadzenie statków i łodzi o długości do 20 m po wodach śródlądowych, nr licencji 0013452 (2012)
 • kierownik statku ms. KAZIMIERZ (jednostka flagowa UKW w Bydgoszczy) - od 2013