dr Habel Michał JanuszŻyciorys naukowy

dr Habel Michał JanuszŻyciorys naukowy

 Wykształcenie:

 • doktor nauk o Ziemi:  Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Warszawie, rozprawa pod kier. prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego – temat: Morfodynamika dna doliny dolnej Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego (praca wyrózniona przez obu recenzentów: prof. dr hab. A.T. Jankowskiego UŚ i dr hab. A. Magnuszewskiego UW);
 • magister geografii:  Akademia Bydgoska (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Instytut Geografii, pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego, temat: Zmiana stosunków wodnych środkowego biegu rzeki Wdy w okresie ostatnich 100 lat;
 • technik uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy.

Promotorstwo

 • Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej Dawida Szattena, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy
 • Promotor pięciu prac magisterskich (geografia), dwóch prac inżynierskich (rewitalizacja dróg wodnych) i dwóch prac licencjackich (geografia), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Udział w stażach i pobytach badawczych:

 • Niemcy, Tuebingen University, staż w ramach programu ERASMUS + (22.09-25.09.2016)
 • Ukraina, Ivan Franko National University Lwów i Taras Shevchenko National University in Kiew;staż w ramach projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE,badania terenowe na Zbiorniku Kaniewskim rzeka Dniepr (01.08 - 29.08.2016)
 • Ukraina, Ivan Franko National University Lwów i Taras Shevchenko National University in Kiew;staż w ramach projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE,badania terenowe na Zbiorniku Kaniewskim rzeka Dniepr (01.07 - 30.07.2015)
 • Ukraina; Teras Shevchenko National University in Kiev; staż w ramach projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE, badania terenowe na rzece Dniepr (1 miesiąc 10.04 – 11.05.2014 r.),
 • Włochy, University of Florence, fields school “Mugello Valley” 28.09 – 06.10.2013 r.
 • Rosja; Moscow State University - Faculty of Geography; staż w ramach projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE, badania terenowe na Północnej Dvinie (1 miesiąc 22.05 – 22.06.2013 r.),
 • Polska, staż na stanowisku specjalisty hydrologa w firmie Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, program SSN w ramach projektu PAIP w Poznaniu (6 miesięcy 2011 r.)

Wyjazdy zagraniczne

 • 2019 r. Ukraina - Kaniev, badania terenowe - rezka Dniepr
 • 2018 r. Włochy - Pavia/Salice Terme, badania terenowe - rzeka Pad, Zbiornik Tidone
 • 2017 r. Ukraina - Kaniev, badania terenowe - rzeka Dniepr
 • 2015 r. Niemcy - Eberswalde, wizyta studyjna - Kanał Finow
 • 2014 r. Ukiaina - Kaniev, Kijów, Lwów, badania terenowe - rzeka Dniepr
 • 2014 r. Ukraina - Kijów, badania rzeki Dniepr i kwerenda w laboratorium TSNUK w Kijowie
 • 2013 r. Włochy - Florencja/ Mugello Valley, badania nad Sieve R.
 • 2013 r. Rosja - Kotlas i Vielyki Ustug - badania rzeki Dźwiny Północnej
 • 2012 r. Rosja – Wołgograd, Moskwa - udział w warsztatach zorganizowanych przez Państwowy Wołgogradzki Uniwersytet Pedagogiczny w Wołgogradzie oraz  Państwowy Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie
 • 2010 r., Rosja – Ural Południowy, Rekonesansowe badania form erozyjnych na stepach południowej części przedgórza gór Ural oraz zapadliska tektonicznego w rejonie Kandry-Kuł  – na zaproszenie Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie oraz Państwowego Uniwersytetu w Ufie,
 • 2010 r., Rosja, Kwerenda w Laboratorium erozji gleb i procesów korytowych rzek, Wydział Geografii, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie,

Uprawnienia zawodowe i certyfikaty:

 • stermotorzysta żeglugi śródlądowej: patent wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy umożliwiający prowadzenie statków i łodzi o długości do 20 m po wodach śródladowych, nr licencji 0013452
 • certyfikat MIKE 21C (modelowanie 2D hydrodynamiki i transportu rumowiska) - DHI Polska (2018)
 • certyfikat MIKE Hydro i MIKE Flood (modelowanie 1D i 2D rzek) - DHI Polska (2018)
 • certyfikat MIKE Urban (modelowanie sieci kanalizacyjnej) - DHI Polska (2017)
 • certyfikat GIS - GIS Centre Lund University, Sweden (2004)