Pracownicy

dr hab. Kosman Michał
profesor uczelni, kierownik katedry

Kosman Michał

dr hab.

+48 52 32 59 237
m.kosman@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adres:

85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12

52 325 92 30
52 325 92 46
wnopia@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Katedra Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych zainaugurowała swoją działalność 1 października 2019 r. w rezultacie przekształceń instytucjonalnych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. W kręgu jej prac badawczych znajduje się szeroki wachlarz tematyczny mieszczący się w ramach problematyki stosunków międzynarodowych. Wśród istotniejszych punktów ciężkości badań Katedry można wymienić problemy integracji europejskiej, sprawy niemcoznawcze (pozycja i rola Niemiec w Europie i na świecie, niemiecka polityka zagraniczna). Do ważnych zadań badawczych należą także międzynarodowe problemy militarne oraz kwestie pokoju i bezpieczeństwa w przestrzeni międzynarodowej. W kręgu zainteresowań pracowników Katedry znajduje się również poradziecka przestrzeń geopolityczna. Ponadto istotne obszary badawcze koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym polityki handlowej, konkurencyjności regionów, „srebrnej gospodarki”, itp.

Dyżury:

Wtorek, godz. 8.15-9.00 i 10.00-10.45, pokój 206c, ul. Poniatowskiego 12