Pracownicy

profesor uczelni

Morzyńska-Wrzosek Beata

dr hab.

Jednostka organizacyjna:

Wydział Literaturoznawstwa

dr hab. Morzyńska-Wrzosek Beata