dr hab. Siuda PiotrProjekty badawcze

dr hab. Siuda PiotrProjekty badawcze

Kierownik projektu (grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS 22; od września 2022 do sierpnia 2025; 956 620 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami; numer umowy: UMO-2021/43/B/HS6/00710.


Główny wykonawca (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [NPRH] 2013, moduł 1.1.; od lipca 2014 roku do grudnia 2018 roku; 400 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii; numer umowy: 0057/NPRH3/H11/82/2014.


Wykonawca (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2015 roku; 40 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Dwa zero czy zero? Blogi kulturalne a przemiany kultury uczestnictwa; numer projektu: 05802/15.


Wykonawca (grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; od lipca 2014 roku do czerwca 2015 roku; 731 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Praktyki dla Humanistyki Drugiej Generacji; numer projektu: POKL.04.01.01-00-261/13.


Wykonawca (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Edukacja medialna i informacyjna, od marca do grudnia 2014 roku, 48 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Bezpieczna e-szkoła 2014; numer projektu (umowy): 07317/14/DEK.


Kierownik projektu (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2013 roku; 70 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej; numer projektu (umowy): 03184/13/DMP.


Kierownik projektu (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2013 roku; 70 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych; numer projektu (umowy): 03221/13/FPK/DMP.


Kierownik projektu (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Edukacja medialna; od lipca do grudnia 2012 roku; 57 tysięcy PLN).

Tytuł projektu: Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych; numer projektu (umowy): 08010/12/FPK/DEK.