dr Wawryszuk PawełWspółpraca naukowa

dr Wawryszuk PawełWspółpraca naukowa

od 2017 r. - Instytut Historii Współczesnej (Inštitut za novejšo zgodovino) w Ljubljanie

od 2012 r. - Instytut Historii Współczesnej (Institut za savremenu istoriju) w Belgradzie

od 2013 r. - Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filozoficzny, Instytut Historii