dr Wawryszuk PawełWyróżnienia, nagrody

dr Wawryszuk PawełWyróżnienia, nagrody

2019 - nagroda III stopnia Rektora UKW za działalność organizacyjną

2019 - Wyróżnienie w kategorii Prace Zbiorowe przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki za książkę „Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka, społeczeństwo, kultura” pod red. Momčilo Pavlovicia, Pawła Wawryszuka i Andrzeja Zaćmińskiego.

2016 - II równorzędna nagroda w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015.

2014 - wyróżnienie Rady Wydziału Humanistycznego UKW pracy doktorskiej "Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1956-1971"