dr Wawryszuk PawełZainteresowania

dr Wawryszuk PawełZainteresowania

Bałkany, w szczególności Jugosławia w powojennej historii

Relacje państwo-kościoły (wyznania) w Jugosławii ze szczególnym uwzględnieniem roli służb bezpieczeństwa

Stosunki polsko-jugosłowiańskie

Stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Podróże (oczywiście nie tylko Bałkany)

Dobra muzyka, nie wyłączając ciężkich brzmień