dr Wawryszuk PawełŻyciorys naukowy

dr Wawryszuk PawełŻyciorys naukowy

Wykształcenie 

2009 – 2014 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, studia doktoranckie z zakresu historii, „Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1956-1971”.

2008 – 2012 - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia zaoczne, inżynierskie (temat pracy inżynierskiej: „Współpraca środowiska naukowego z przemysłem w województwie kujawsko-pomorskim”; data egzaminu dyplomowego: 18 czerwca 2012).

2004 – 2008 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność: brytyjska, studia dzienne, magisterskie. Praca magisterska nt „Brytyjska obecność militarna w Afganistanie”.

2006 – 2008 - Kurs pedagogiczny UMK. Uprawnienia do nauczania przedmiotu  Wiedza o Społeczeństwie.

2005 – 2007 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Pracownia Arabistyki, Studium Kultury i Języka Arabskiego.


Praca zawodowa

od X.2016 - adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Polski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2012 – 2016 - SDL Poland, komputerowa obróbka tesktu (Desktop Publishing, DTP), młodszy specjalista i specjalista