Pracownicy

dr hab. Zimny Rafał Artur
profesor uczelni

Zimny Rafał Artur

dr hab.

52 3213180 (15)
rzimny@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul Jagiellońska 11

dr hab. Zimny Rafał Artur