Pracownicy

prof. dr hab. Leppert Roman

prof. dr hab. Leppert Roman
profesor zwyczajny
kierownik katedry
kierownik studiów doktoranckich
Telefon służbowy:
52 3419118
Telefon komórkowy:
502043168
Faks:
52 3401620
E-mail:
leppert@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej
Adres:
85-064 Bydgoszcz, ul. J. K. Chodkiewicza 30
Telefon:
52 34 19 118
E-mail:
leppert@ukw.edu.pl
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

Od początku swojej pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego) miałem zaszczyt współpracować z Panem Profesorem Edmundem Trempałą i Panią Prof. dr hab. Teresą Hejnicką-Bezwińską. To moi akademiccy mistrzowie.

Od 1 września 2014 r. pełnię funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, przekształconego z dniem 1 grudnia 2016 r. ponownie w Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej (wcześniej Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej kierowała Pani Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska).

Od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2012 r. byłem kierownikiem studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Funkcję tę pełnię ponownie od 1 grudnia 2014 r.

Jestem redaktorem naczelnym czasopisma "Przegląd Pedagogiczny", wydawanego staraniem Instytutu Pedagogiki. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (część B poz. 1414), aktualnie za opublikowanie artykułu na jego łamach autor otrzymuje 8 punktów.

W latach 2007 - 2011 byłem członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Ponownie zostałem wybrany w skład KNP PAN na kadencję obejmująca lata 2015 -2018. Na posiedzeniu w dniu 22.02.2016 r. KNP PAN powierzył mi kierowanie Zespołem Pedagogiki Ogólnej, afiliowanym przy Komitecie.

Od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. Studiów Stacjonarnych.

Od 1 września 2012 r. do 29 października 2013 r. pełniłem funkcję prorektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia. Funkcję tę Kolegium Elektorów powierzyło mi podczas wyborów, które odbyły się 12 kwietnia 2012 r.

Decyzją nr 8/2010 Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 maja 2010 r. zostałem powołany do grona ekspertów Państwowej (obecnie Polskiej) Komisji Akredytacyjnej.

Zamieszczone powyżej zdjęcie zostało wykonane przez Pana Tymona Markowskiego.

Dyżury

Terminy kolejnych dyżurów zostaną podane na początku września 2018 r. Życzę udanych wakacji:)