Pracownicy

prof. dr hab. Leppert Roman

prof. dr hab. Leppert Roman
profesor
kierownik katedry
kierownik studiów doktoranckich
Telefon służbowy:
52 3419118
Telefon komórkowy:
502043168
Faks:
52 3401620
E-mail:
leppert@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej
Adres:
85-064 Bydgoszcz, ul. J. K. Chodkiewicza 30
Telefon:
52 34 19 118
E-mail:
leppert@ukw.edu.pl
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

Od początku swojej pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego) miałem zaszczyt współpracować z Panem Profesorem Edmundem Trempałą i Panią Prof. dr hab. Teresą Hejnicką-Bezwińską. To moi akademiccy mistrzowie.

Od 1 września 2014 r. pełnię funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, przekształconego z dniem 1 grudnia 2016 r. ponownie w Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej (wcześniej Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej kierowała Pani Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska).

Od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2012 r. byłem kierownikiem studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Funkcję tę pełnię ponownie od 1 grudnia 2014 r.

Jestem redaktorem naczelnym czasopisma "Przegląd Pedagogiczny", wydawanego staraniem Instytutu Pedagogiki. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (część B poz. 1414), aktualnie za opublikowanie artykułu na jego łamach autor otrzymuje 8 punktów.

W latach 2007 - 2011 byłem członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Ponownie zostałem wybrany w skład KNP PAN na kadencję obejmująca lata 2015 -2018. Na posiedzeniu w dniu 22.02.2016 r. KNP PAN powierzył mi kierowanie Zespołem Pedagogiki Ogólnej, afiliowanym przy Komitecie. Od 22.10.2018 r. kieruję Zespołem Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania.

Od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. Studiów Stacjonarnych.

Od 1 września 2012 r. do 29 października 2013 r. pełniłem funkcję prorektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia. Funkcję tę Kolegium Elektorów powierzyło mi podczas wyborów, które odbyły się 12 kwietnia 2012 r.

Decyzją nr 8/2010 Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 maja 2010 r. zostałem powołany do grona ekspertów Państwowej (obecnie Polskiej) Komisji Akredytacyjnej.

29 stycznia 2019 r. Senat UKW wybrał mnie w skład powołanej po raz pierwszy Rady Uczelni.

Zamieszczone powyżej zdjęcie zostało wykonane przez Pana Tymona Markowskiego.

Dyżury

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 dyżur odbywam w poniedziałki w godzinach 12.30 - 14.00 w pokoju 140. Zapraszam:)