Pracownicy

adiunkt

Mordarski Ryszard

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Filozofii

Adres:

85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16

Informacje:

dr hab. Ryszard MordarskiRozwój naukowy:
- praca doktorska 1996r (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) – na podstawie rozprawy: Studium myśli społeczno-politycznej A.Camusa.
promotor: prof. dr hab. Stefan Sarnowski
recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (UAM)
prof. dr hab. Andrzej Miś (UW)

- praca habilitacyjna 2008r (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) – na podstawie rozprawy: Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa.
recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Legutko (UJ)
prof. dr hab. Paweł Śpiewak (UW)
prof. dr hab. Andrzej Szahaj UMK)
prof. dr hab. Tadeusz Buksiński (UAM)

1. Dyscyplina KBN: nauki filozoficzne

2. Specjalności: filozofia polityki, filozofia współczesna, etyka, filozofia religii

3. Tematyka naukowo-badawcza:
- neokonserwatyzm amerykański
- egzystencjalizm
- współczesne filozofie polityki
- etyka cnót
- filozofia religii w tradycji analitycznej
Lista publikacjiKsiążki:

1. Albert Camus. Między absurdem a solidarnością, WSP: Bydgoszcz, 1999, ss. 203.

2. Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, UKW: Bydgoszcz, 2007, ss. 418.

Artykuły:

1. Podstawowe problemy współczesnej eschatologii, w: Racjonalność i sprawiedliwość, red. K. Kalka, Bydgoszcz, 1995, s. 71-95.

2. Idea „człowieka absurdalnego” w twórczości Alberta Camusa, w: Jedność i wielość, red. S. Sarnowski, Bydgoszcz 1996, s. 256-287.

3. O istocie miłości. Analiza „Uczty” Platona, w: Do źródeł miłości, red. K. Kalka, Warszawa, 1996, s. 29-44.

4. Republikańska koncepcja wolności obywatelskiej, w: Polityczna obecność filozofii, red. M. Szulakiewicz, Toruń: 2002, s. 19-37.

5. Traktat Teologiczno-polityczny Spinozy na tle XVII wiecznych debat biblijnych, w: O inspiracjach kartezjańskich w filozofii, red. S. Sarnowski, Bydgoszcz: 2003, s. 13-36.

6. Filozofować w kontekście wiary, w: Ralph McInerny, Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, Wydawnictwo Antyk, Kęty: 2004, s. 3-14.

7. Ksenofont i jego dialog: Losy pośmiertne, „Przegląd Polityczny”, no. 69 (2005), s. 24-28.

8. Ostatni ezoterysta. Uwagi Leo Straussa o ezoterycznym charakterze twórczości Gottholda Ephraima Lessinga, „Filo-zofija” vol. 6 (2006).

9. Filozofia wobec politycznego przymusu. Analiza początku ks. I „Państwa”Platona, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr. 4(2007), s. 43-62

10. Leo Straussa krytyka liberalizmu, w: Dylematy współczesnego liberalizmu. Materiały z konferencji. Wydawnictwo WSG: Bydgoszcz, 2008.

11. Kryzys tożsamości nowożytnej w ujęciu A. MacIntyre’a, pr. zbiorowa, red. K. Kalka, Elbląg, 2008.

12. Russell Kirk i amerykańska tradycja konserwatywna, „Przegląd Polityczny” (złożone do druku).

13. Klasyczna filozofia polityczna wobec sporu filozofii z poezją, „Filo-zofija”, nr. 8(2008) - (złożone do druku).

Artykuły małe:

1. Anscombe G.E.M. w: Religia. Encyklopedia PWN t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, pod red. T. Gadacza, s. 246-247.

2. Kretzmann Norman, w: Religia, Encyklopedia PWN, T. 6, Wyd. Naukowe PWN: 2002, red. T. Gadacz, B. Milerski, s. 95-97.

3. Leslie John, w: Religia, Encyklopedia PWN, T. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN: 2002, red. T. Gadacz, B. Milerski, s. 226-228.

4. Van Inwagen Peter, Hasła z filozofii religii, „Filo-zofija”, vol. 4 (2004), s. 239-241.

Recenzje:

1. Hobbes i tradycja retoryczna, rec. Quentin Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge 1996, w: Edukacja Filozoficzna, Vol. 28 (1999), s. 371-375.

2. Zapomniana tradycja wolności, rec. Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford 1997, w: Kwartalnik Filozoficzny, Nr 1 (2000), s. 184-189.

3. Polityczna religia Lewiatana, rec. Paul Cooke, Hobbes and Christianity. Reassessing the Bible in Leviathan, Rowman and Littlefield Publishers: 1996, w: Edukacja Filozoficzna, Vol. 29 (2000), s. 425-432.

4. Papież i teologowie – konflikt autorytetów, rec. Ralph McInerny, What went wrong with Vatican II. The Catholic Crisis Explained, Sophia Institute Press: 1998, w: Ethos, nr 51 (2000), s. 335-342.

5. Filozofia polityczna w perspektywie kontraktariańskiego feminizmu, rec. Jean Hampton, Political Philosophy, Westview Press 1997, w: Edukacja Filozoficzna, vol. 32 (2001), s. 371-378.

6. Aktualność medioplatońskich interpretacji etyki Platona, rec. Julia Annas, Platonic Ethics, Old and New, Ithaca: Cornel University Press, 1999, w: Kwartalnik Filozoficzny Nr 2 (2001) s. 179-184.

7. Etyka politycznego liberalizmu, rec. Charles Larmore, The Morals of Modernity, Cambridge University press, 1996, w: Filo-zofija nr 1 (2001) s.324-328.

8. Doskonalenie poprzez cnotę, rec. Alasdair MacIntyre, Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, Open Court, 1999, w: Principia, T. XXXII-XXXIII, s. 257-265.

9. Źródła nowożytnej koncepcji wolności, rec. Quentin Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge Uniwersity Press 1998, w: Edukacja Filozoficzna, Vol. 33 (2002), s. 361-365.

10. Omówiewnie wydawnictw z filozofii politycznej z lat 1997-1999, w: „Filo-zofija”, nr. 1 (2002), s. 186-196.

11. Arystoteles czy Wittgenstein. Rozdroża współczesnej filozofii moralnej, rec. Duncan Richter, Ethics after Anscombe. Post „Modern Moral Philosophy”, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2000, w: „Etyka”, nr. 36 (2003), s. 262-269.

12. Etyka cnoty a psychoanaliza, rec. John Cottingham, Philosophy and Good Life. Reason and Passions in Greek, Cartesian, and Psychoanalitic Ethics, Cambridge University Press: 1998. w: “Edukacja Filozoficzna”, vo. 35 (2003), s. 361-366.

13. Rec. książki: Indywidualizm, Wspólnotowość, Polityka, pod red. M. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski, Toruń 2002, w: „Filo-sofija”, nr. 1 (2003), s. 273-278.

14. O możliwości teologii naturalnej, rec. Ralph McInerny, Characters in Search of Their Author. The Gifford Lectures 1999-2000, Notre DameUniversity Press, 2001, w: “Kwartalnik filozoficzny”, T. XXXII, z. 4 (2004), s. 180-185.

15. Rec. książki: Stuard Hampshire, Justice is Conflict, Princeton University Press, 2000. “Filo-zofija”, vol. 4 (2004), s. 261-265.


16. Działanie w świetle logiki, rec. Logic, Cause, and Action. Essays in Honour of Elizabeth Anscombe, ed. by Roger Teichmann, Cambridge University Press: 2000. (wspólnie z Ryszardem Maciołkiem), Roczniki Filozoficzne KUL, vol. 53 (2005) nr 2, s. 359-370.

17. Rec. książki: Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, „Filo-zofija”, vol. 6 (2006).

18. Panteistyczna teologia współczesnej nauki, rec. John Leslie, Infinite Minds: A Philosophical Cosmology, Oxford: Clarendon Press, 2001. (przyjęte do druku w “Principia”).

19. Review of Daniel Dennett „Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon.”, “Forum Philosophicum”, nr. 1, vol. 12(2007) s. 193-196.

Tłumaczenia:
a) książki:

1. Ralph McInerny, Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, Wydawnictwo Antyk, Kęty: 2004. Tł. z języka angielskiego. Tytuł oryginału: The Question of Christian Ethics, The Catholic University of America Press, Washington D.C.: 1993.

b) artykuły:

1. Gilbert Harman, Trzy trendy w filozofii politycznej i moralnej, tł. z j. angielskiego, w: „Filo-zofija”, nr. 1 (2003), s. 145-159.

2. Pierre Manent, Powrót filozofii politycznej, tł. z języka angielskiego, w: „Przegląd Polityczny”, no. 69 (2005), s. 33-40.

3. R. Swimburne, Dowód z celowości, tł. z j. angielskiego, w: Wiedza, wiara i rzeczywistość, red. M. Pepliński i A. Kmiecik. (przyjęte do druku).

4. William Lane Craig, Pięć racji za istnieniem Boga, tł. z j. angielskiego, w: „Filo-zofija”, nr. 7(2007), s. 291-315.
5. Leo Strauss, Prawo naturalne, tł. z j. angielskiego, w „Przegląd Polityczny” (2008) – (w druku).

6. Leo Strauss, Klasyczna filozofia polityczna, tł. z j. angielskiego, w: „Przegląd Polityczny” (2008) – (w druku).

7. Leo Strauss, Filozofia jako nauka ścisła a filozofia polityczna, tł. z j. angielskiego, w: „Przegląd Polityczny” (2008) – (w druku).

8. Leo Strauss, Eutyfron, tł. z j. angielskiego, w: „Teologia Polityczna” (2008) – (przyjęte do druku).

dr Mordarski Ryszard