Pracownicy

mgr Kowalewski Sławomir
asystent

Kowalewski Sławomir

mgr

52 346 20 25 (37)
slawek.kowalewski@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11

Informacje:

mgr Sławomir Kowalewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Językoznawstwa
Katedra Komunikacji Językowej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz

Dyżury:

letnia sesja egzaminów poprawkowych 2021/2022
7 września, g. 12.00–13.30, MS Teams