Pracownicy

mgr Kowalewski Sławomir
asystent

Kowalewski Sławomir

mgr

52 346 20 25 (37)
slawek.kowalewski@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul Jagiellońska 11

Dyżury:

semestr letni 2020/2021
piątek, 9.15–10.45 (dyżur zdalny na MS Teams)