Pracownicy

dr Szark-Eckardt Mirosława Teresa

adiunkt
prodziekan
kierownik zakładu
E-mail:
szark@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu
Adres:
85-091 Bydgoszcz, ul Sportowa 2
Telefon:
0 52 37 67 910
WWW jednostki:
otwórz stronę www