Pracownicy

dr Grabowska Tatiana Daniela
adiunkt

Grabowska Tatiana Daniela

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Dyżury:

Zapraszam zainteresowanych Studentów na dyżur w semestrze letnim:
w formie online na platformie Teams w każdy piątek w godzinach 7.00-8.30.

Link do logowania:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20c909514c4c41e98c7478bcd9c12f09%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=33d356b1-ce81-4586-885c-0112702c9a61&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4