Pracownicy

Knepka Tomasz

dr

Jednostka organizacyjna:

Instytut Prawa i Ekonomii

Adres:

Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz

sekretariat.ipaiz@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

dr Knepka Tomasz