Pracownicy

profesor uczelni, prodziekan ds. kształcenia

Wedeł-Domaradzka Agnieszka Anna

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Prawa i Ekonomii

Adres:

Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz

ipie@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

doktor nauk prawnych, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne.

Dyżury:

W roku akademickim 2023/2024 - urlop