Pracownicy

adiunkt

Junik Wioletta Małgorzata

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Dyżury:

Dyżury w sesji zimowej dn. 6.02.2020 od 12.00 do 13.00
oraz 10.02. 2020 od 11.00-12.00.

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywają się:

(informacja po naniesieniu korekty do planu) DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

W pilnych sprawach proszę o kontakt drogą mailową.

ZAPRASZAM!
MIEJSCE: ul.Chodkiewicza 30 - Pawilon p.109