Pracownicy

profesor uczelni, kierownik katedry

Biegański Zdzisław

dr hab.

52 325 92 08
510253237
zbieg@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Jednostka organizacyjna:

Wydział Historyczny

Adres:

85-667 Bydgoszcz, Księcia Józefa Poniatowskiego 12

52 325 92 00
WH@ukw.edu.pl

dr hab. Biegański Zdzisław