prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardProjekty badawcze

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardProjekty badawcze

Granty:

 

  1. Hydrologiczne i geomorfologiczne konsekwencje zabudowy hydrotechnicznej dolnej Wisły”, kier. prof. dr hab. Jan Szupryczyński w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IG i PZ PAN w Toruniu. Tematy: „Hydrologiczne konsekwencje zabudowy hydrotechnicznej” oraz „Rzeźba i budowa geologiczna terasy zalewowej w obrębie Niziny Ciechocińskiej i w odcinku przełomowym pod Fordonem” (współautorstwo). Grant KBN realizowany w latach 1994-1997.
  2. Feasibility Study for Namakhvani Cascade of Tvishi HPP, Namakhvani HPP and Zhoneti HPP (Gruzja): część opracowania: Report no. 4.6, - “Meteorological and Hydrological Studies”; Report no. 4,15 “Reservoir Arrangement Issues” kierownictwo: Hydroprojekt O/Warszawa
  3. Morfodynamika dna doliny dolnej Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego, umowa nr 2178/B/P01/2009/37, 30 375,00 zł, grant promotorski M. Habla

  4. Wpływ budowy geologicznej dna doliny dolnej Wisły na proces erozji poniżej Zbiornika Włocławskiego, umowa nr 4374/B/P01/2010/38, 188 750,00 zł, KBN na lata 2010/2012, (wspólnie z mgr M. Hablem),

  5. Monitoring wybranych elementów środowiska przyrodniczego w strefie przebiegu budowanej drogi krajowej nr 15 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu (wspólnie z dr M. Hablem), grant Urzędu Miasta Torunia dla MZD